Projektchef

Kan du varetage den overordnede ledelse af større byggeprojekter?
Så har vi en spændende mulighed hos en af Danmarks førende virksomheder indenfor udvikling og opførelse af fast ejendom.

Om stillingen
Som projektchef har du ansvar for at sikre at projekterne gennemføres i overensstemmelse med virksomhedens værdisæt, forretningsetik og politikker.

Du skal varetage den overordnede ledelse af projekter med kontraktsum op til 500 mio. med direkte reference til projektdirektøren.

Arbejdsopgaver

 • Indgåelse af aftaler med bygherrer samt løbende håndtering af aftaleforhold
 • Varetage den daglige kontakt til bygherrer, myndigheder og rådgivere.
 • Sikre at de faglige kompetencer er til stede i projektgruppen
 • Samarbejde og delegere med overblik, gennemslagskraft og situationsfornemmelse
 • Skabe samarbejde og udvikling i projektgruppen/-grupperne, så funktioner og kompetencer understøtter hinanden
 • I samarbejde med projekteringsledelsen sikre at rådgivere gennemfører projekteringen indenfor de budgetmæssige rammer og med fokus på bygbarhed
 • Foretage risikovurdering af kritiske forhold i projektet
 • Følge op på, at tidsplanlægningen i projektet er robust
 • Sikre at gældende love og regler overholdes – såvel faglige som aftale- og entrepriseretslige
 • Sikre at arbejdsmiljøledelsen gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.
 • Løbende sikre, at kvaliteten af det udførte arbejde står mål med bygherrens forventninger
 • Sikre gennemsigtighed i økonomistyring og forestå løbende intern rapportering

Om dig

Du har solid erfaring som projektansvarlig på projekter +120 mio. og forstår at planlægge, gennemføre og lede store projekter.

Du er en tydelig leder, der trives i en flad organisation, hvor værdierne handler om at omgås andre mennesker på en respektfuld måde samt godt gammeldags købmandskab. Samtidigt er du drevet af en indre holdånd og et mål om at lykkes som et team.

Du forstår at motivere og inspirere folk omkring dig og indtræder naturligt i en konstruktiv dialog med kollegaer og samarbejdspartnere.

Du har en uddannelse som ingeniør eller anden tilsvarende byggeteknisk uddannelse, gerne suppleret med en økonomisk eller håndværksmæssig baggrund. Samt mange års erfaring med projektledelse.

Personlighed

• Du tager ejerskab på dine opgaver
• Velafbalanceret og behagelig personlighed
• Beslutningsdygtig
• Stabil og loyal
• Godt overblik

Du tilbydes

Spændende opgaver og stort ansvar i en virksomhed med en ambitiøs strategi i fortsat høj vækst.
Deltagelse i den videre udvikling og opbygning af virksomheden. Karrieremuligheder internt i virksomheden.

Ansøgning

Headhunterne står for processen i denne stilling.
Send derfor ansøgning, CV og øvrige relevante dokumenter i en mail mrk. CHS-1911CSP til: job@headhunterne.dk

Hvis du har brug for yderligere information for at afgøre, om du skal søge stillingen, er du velkommen til at kontakte ansvarlig headhunter Charlotte Schimmelmann på tlf. 40903700.

Ved evt. interview vil det blive oplyst, hvilken virksomhed det drejer sig om, men indtil da foregår rekrutteringsprocessen anonymt. Anonymitet er gensidigt. Virksomheden vil således heller ikke få kendskab til dine oplysninger, før du giver tilladelse til det. Sidder du i uopsagt stilling, kan du derfor trygt sende ansøgning til os.

Vi indkalder løbende til interview.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Headhunterne. Specialister i at finde ildsjæle.