Operations manager, freight forward

Har du solid ledelseserfaring og er du fagligt stærk indenfor fragt/spedition?


Om stillingen

Som Operations manager får du ansvar for motorrummet i kerneforretningen: Spedition primært via sø. Du får ledelsesmæssigt ansvar for et kompetent team af medarbejdere og dine primære opgaver vil være:

  • Optimering af drift
  • Sikre et højt serviceniveau
  • Daglig ledelse/ sparring for teamet
  • Styrke samarbejdet på tværs af afdelinger

Det danske kontor er en afdeling af en international virksomhed med afdelinger over hele verden.


Om dig

Fagligt forestiller vi os, at du har en uddannelse indenfor spedition/shipping med primær erfaring på søtransport. Desuden har du erfaring i personaleledelse.

Du har et skarpt overblik, faglig tyngde og menneskeligt overskud.

Du sætter trivsel højt på dagsorden og har erfaring i at få et team til at performe i et hektisk miljø, hvor der er mange bolde i luften hele tiden.

Du tager ansvar og mestrer at manøvrere selvstændig i lederrollen mens du samtidigt sikrer, at dit team er med dig. Desuden besidder du diplomati og elegance i samarbejdet med virksomhedens øvrige afdelinger, ledelse, kunder og samarbejdspartnere.

Du har en grundlæggende forretningsforståelse, som afspejler sig i din evne til at optimere drift samt til trouble shooting på mange forskellige områder.

Du overtager en afdeling, som for nyligt har scoret højt på en undersøgelse om medarbejdertrivsel, foruden at afdelingen har præsteret flotte resultater på bundlinjen. Du formår at videreføre den sunde og stabile udvikling gennem synlig, personlig og troværdig ledelse.

Flydende i skrift og tale på dansk og engelsk er en forudsætning.


Personlighed

• Naturligt lederskab
• Beslutningsdygtig
• Empatisk og venlig
• Godt overblik


Du tilbydes

En attraktiv stilling i en veletableret og international virksomhed. Arbejdsstedet er i den nordlige del af Københavnsområdet.

En høj grad af frihed med mulighed for udvikling af karriere og talent.


Ansøgning

Headhunterne står for udvælgelse og proces til denne stilling.
Send derfor ansøgning, CV og øvrige relevante dokumenter i en mail mrk. CHS-1224HF til: job@headhunterne.dk

Hvis du har brug for yderligere information for at afgøre, om du skal søge stillingen, er du velkommen til at ringe til den ansvarlige headhunter for denne stilling: Charlotte Schimmelmann tlf 4090 3700.

Ved evt. interview vil det blive oplyst, hvilken virksomhed det drejer sig om, men indtil da foregår rekrutteringsprocessen anonymt. Anonymitet er gensidigt. Virksomheden vil således heller ikke få kendskab til dine oplysninger, før du giver tilladelse til det. Sidder du i uopsagt stilling, kan du derfor trygt sende ansøgning til os.

Vi indkalder løbende til interview.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Headhunterne. Specialister i at finde ildsjæle.